Ahli Jawatakuasa Kebangsaan

Ahli Jawatankuasa Kebangsaan/ National Committee

Chairperson | Pengerusi – Dato’ Hjh. Nafisah Ahmad

Co-Chair | Pengerusi Bersama – Dato’ Dr. Zaiton Osman

Secretariat Director (Administration) | Pengarah Sekretariat (Pentadbiran) – Pn. Maimunah Kadir

Project Manager | Pengurus projek – Ms Chin Loy Jyoon.

Cultural Event | Acara Kebudayaan – Pn. Putri Saniah Megat Abd Rahman

Finance | Kewangan – Dato’ Hjh. Nafisah Ahmad

Library Boulevard | Lobi Pameran – En. Ghazali Mohamed Fadzil.

Library Visit | Lawatan Perpustakaan  – En. Hasbullah Atan.

Logistics & Hospitality | Logistik & Hospitaliti – En. Rosham Abdul Shukor.

Marketing | Pemasaran – Pn Rashidah Begum Fazal Mohamed

Publications | Penerbitan – Dato Zawiyah Baba

Registration (Liasion) | Pendaftaran – Ms Chin Loy Jyoon

Satellite Meetings | Mesyuarat Satelit  – Dr. Nor Edzan Che Nasir.

Sponsorship | Penajaan – Dato’ Hjh. Nafisah Ahmad

Volunteers | Sukarelawan – En. Azahar Mohd Nor.

Admin/Pentadbiran – Mrs Beghum Ulfhat Shehnaaz Amir Razali & Ms. Wan Nor Azian Wan Abdullah

National Network/Jaringan Kebangsaan (Lib. Schools, Pub. Libraries, Private Uni.’s, Public Uni.’s, School Lib.’s & Special Lib.’s)

Foreign Diplomatic Network/Jaringan Diplomatik Antarabangsa

International & Regional Network/Jaringan Antarabangsa & Serantau

 

chart